Tijdens de eerste week van de paasvakantie organiseert Tennisclub Houthulst een paaskamp, dit voor alle kinderen van 6 jaar tot en met 14 jaar.  Het paaskamp is een combinatie van tennis en andere sportieve activiteiten (omnisport).  Een basiskennis van tennis is niet vereist.

Het paaskamp vindt plaats van maandag 8 april 2019 tot en met vrijdag 12 april 2019.

Het paaskamp gaat door op en rond de buitenterreinen van Tennisclub Houthulst, dewelke gelegen zijn ter hoogte van de Vrijetijdscampus.  Het kamp vangt aan om 9u00 en eindigt telkens om 16u00.  Er wordt echter opvangmogelijkheid voorzien, dit vanaf 8u30 tot 16u30.

De prijs voor het volledige paaskamp bedraagt € 85.  Dit bedrag omvat :

  • het paaskamp zelf.
  • alle verzekeringskosten zodat de kinderen verzekerd zijn op onze terreinen.
  • aansluiting bij Tennis Vlaanderen.

Er is een korting van € 5 voorzien per bijkomend kind binnen hetzelfde gezin (wonend op zelfde adres).

Het middagmaal is niet inbegrepen in de prijs van het paaskamp.  De kinderen brengen dus zelf een lunchpakket mee.  De tennisclub biedt wel gratis drinkwater aan tijdens het kamp.  De kinderen worden verwacht in sportieve kledij en/of tenniskledij en aangepast schoeisel.  Een tennisracket is eventueel ter plaatse beschikbaar.

Meer info in de brief hieronder.